Smržice

Ratingové hodnocení obce Smržice se od roku 2014 zlepšilo o dva stupně.

Společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a.s. ohodnotila hospodaření obce Smržice za rok 2017 ratingovým stupněm „B“ a udělila obci čestný Certifikát. Stupeň „B“ vypovídá o velmi dobré finanční stabilitě ekonomických ukazatelů, které převyšují ukazatele obcí se srovnatelným počtem obyvatel. Podle analýz společnosti CRIF Czech Credit Bureau, a.s. navíc okolní prostředí i ekonomické podmínky regionu dávají dobré předpoklady dalšího rozvoje. Úspěšné finanční vedení obce potvrzuje i fakt, že její ratingové hodnocení v létech 2014 – 2017 se zlepšilo o dva stupně a v roce 2016 dosáhlo dokonce druhé nejlepší hodnoty „B+“.

Obec Smržice se nachází v okresu Prostějov v Olomouckém kraji a patří do velikostní kategorie 1 000 – 1 999  obyvatel. V této velikostní kategorii je v České republice celkem 748 obcí, z nichž stejně dobré hodnocení jako Smržice jich má pouze 8 %.

Od roku 2014 obec postupně snižuje svůj dluh, který je nyní v přepočtu na obyvatele mírně pod úrovní dluhu ostatních obcí stejné velikostní kategorie. Objem hotovosti na bankovních účtech nepřetržitě narůstá, což má příznivý vliv na schopnost města splácet bez odkladů své krátkodobé závazky. Čilá investiční aktivita v porovnání s ostatními se promítá i do faktu, že v roce 2017 činil podíl kapitálových výdajů více než polovinu celkových výdajů obce. Investice v roce 2017 směřovaly zejména do školství. Obec nespoléhá na dotace a od roku 2015 získává prostředky pro investování z přebytku rozpočtu.

Morávka

Společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a.s. ohodnotila hospodaření obce Morávka za rok 2017 iRatingovým stupněm „B“ a udělila obci čestný Certifikát. Stupeň „B“ vypovídá o velmi dobré finanční stabilitě ekonomických ukazatelů, které převyšují ukazatele obcí se srovnatelným počtem obyvatel. Podle analýz společnosti CRIF Czech Credit Bureau, a.s. navíc okolní prostředí i ekonomické podmínky regionu dávají dobré předpoklady dalšího rozvoje. Úspěšné finanční vedení obce potvrzuje i fakt, že v předchozích třech letech dosahovalo iRatingové hodnocení nejvyšší možné hodnoty „A“.

Obec Morávka se nachází v okresu Frýdek-Místek v Moravskoslezském kraji a patří do velikostní kategorie 1 000 – 1 999  obyvatel. V této velikostní kategorii je v České republice celkem 748 obcí, z nichž na stejně dobré hodnocení jako Morávka dosáhlo již pouze dalších 57.

Morávka nemá vůbec žádný dluh a díky trvalému každoročnímu přebytku rozpočtu kumuluje na svých bankovních účtech likvidní prostředky, které pak slouží jako jeden ze zdrojů financování investičních aktivit. Ve srovnání s ostatními obcemi stejné velikostní kategorie je přebytek rozpočtu Morávky nadprůměrný a v roce 2016 ušetřila obec dokonce 43 % svých příjmů. V přepočtu na obyvatele vykazuje Morávka téměř třikrát vyšší zůstatek hotovosti na bankovních účtech než obce stejné velikostní kategorie. Likvidita je tedy vysoká a obec splňuje i další ukazatele monitorované Ministerstvem financí.

Pro financování rozvojových aktivit využívá obec i dotace, avšak v mnohem menší míře, než ostatní obce stejné velikostní kategorie.

Investiční akce – realizace vodovodu Haferník (dotace MSK), rekonstrukce stávajících zastávek a výstavba nových, rekonstrukce Národní kulturní památky – Noční přechod (dotace MSK), výstavba workoutového hřiště (dotace MMR),rozšíření dětského hřiště u ZŠ, rekonstrukce mostu přes řeku Morávku u sběrného místa, výstavba mostu na Lipovém, veřejná zeleň, rekonstrukce chodníku v centru obce

Projektové dokumentace 2017 – příprava projekt.dok. na: rekonstrukci školního hřiště, na rekonstrukci školní kuchyně, na rekonstrukci kulturní památky Seník, na rekonstrukci stávajících dílen na cvičné kuchyně, příprava projektové dokumentace na chodník Morávka-Pražmo, příprava projektové dokumentace na autobusový záliv – Pod přehradou, příprava projektové dokumentace na vodovod Vlaský, příprava projektové dokumentace na Revitalizaci veřejného prostranství Lipový a okolí NKP Noční přechod, projektová dokumentace na Spolkový dům

v roce 2018 – investice – rekonstrukce školní jídelny, rekonstrukce školního hřiště (dotace MMR), rekonstrukce kulturní památky Seník, výstavba nové zastávky u Bebka, rekonstrukce chodníku Morávka střed – ZŠ, rekonstrukce budovy u ZŠ – na cvičné kuchyňky, zahájení rekonstrukce Revitalizace veřejného prostranství Lipový, úprava míst na kontejnerová stání, rekonstrukce mostu pod přehradou,