Votice

Ratingové hodnocení města Votice je dlouhodobě vynikající a stabilní.

Společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a.s. ohodnotila hospodaření města Votice za rok 2017 druhým nejvyšším iRatingovým stupněm „B+“ a udělila obci čestný Certifikát. Stupeň „B+“ vypovídá o vynikající finanční stabilitě ekonomických ukazatelů, které převyšují ukazatele obcí se srovnatelným počtem obyvatel. O finanční stabilitě obce svědčí i fakt, že nadprůměrné hodnocení získává pravidelně již od roku 2013 a v roce 2016 obdržela dokonce nejvyšší ratingový stupeň „A“.

Město Votice se nachází v okresu Benešov ve Středočeském kraji a patří do velikostní kategorie 2 000 – 4 999  obyvatel. V této velikostní kategorii je v České republice celkem 422 obcí, z nichž na stejně dobré hodnocení jako Votice dosáhlo pouze 42, ve Středočeském kraji pak 17 obcí.

Město postupně již od roku 2013 snižuje svůj dluh, jehož výše v přepočtu na obyvatele byla v roce 2017 více než dvojnásobně nižší než v ostatních obcích stejné velikostní kategorie. V porovnání s tím naopak od roku 2014 prudce roste objem hotovosti na bankovních účtech, což má příznivý vliv na schopnost města splácet bez odkladů své krátkodobé závazky.

Votice dosahují trvale vyšších příjmů i výdajů v přepočtu na obyvatele než ostatních 422 obcí stejné velikostní kategorie a od roku 2015 také vyššího přebytku rozpočtu. Pozoruhodné jsou několikanásobně vyšší příjmy z pronájmu majetku. Právě tyto prostředky jsou pak stěžejním zdrojem financování rozvojových aktivit města, jehož investiční aktivita byla nadprůměrná v roce 2014 a 2015 a nadále je vysoká navzdory nízkému objemu investičních dotací.

Vigantice

Ratingové hodnocení obce Vigantice se zlepšilo na druhý nejlepší stupeň B+.

Společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a.s. ohodnotila hospodaření obce Vigantice za rok 2017 druhým nejvyšším iRatingovým stupněm „B+“ a udělila obci čestný Certifikát. Stupeň „B+“ vypovídá o vynikající finanční stabilitě ekonomických ukazatelů, které převyšují ukazatele obcí se srovnatelným počtem obyvatel. Dlouhodobě úspěšné finanční vedení obce potvrzují také stabilní hodnoty jejího ratingového hodnocení od roku 2014.

Obec Vigantice se nachází v okresu Vsetín ve Zlínském kraji a patří do velikostní kategorie 1 000 – 1 999  obyvatel. V této velikostní kategorii je ve Zlínském kraji celkem 54 obcí, z nichž na stejně dobré hodnocení jako obec Vigantice jich dosáhlo pouze 8.

Celkové příjmy i výdaje obce v přepočtu na obyvatele jsou nižší než u obcí stejné velikostní kategorie, Vigantice však dosahují trvalého přebytku rozpočtu. Díky tomu disponují poměrně vysokou hotovostí na bankovních účtech, jejíž výše v roce 2017 byla oproti ostatním obcím stejné velikostní kategorie téměř dvojnásobná a stále roste. Díky tomu není (s výjimkou let 2014 a 2015) její investiční činnost závislá na dotacích a obec není vůbec zadlužena.

Kapitálové výdaje jsou v průměru na úrovni ostatních obcí stejné velikostní kategorie, ačkoli v roce 2014 a 2015 dosahovaly vyšších hodnot.

Střítež

Obec Střítež získala druhé nejvyšší ratingové hodnocení  „B+“ – Téměř bez rizika

Společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a.s. ohodnotila hospodaření obce Střítež za rok 2017 druhým nejvyšším iRatingovým stupněm „B+“ a udělila obci čestný Certifikát. Stupeň „B+“ vypovídá o vynikající finanční stabilitě ekonomických ukazatelů, které převyšují ukazatele obcí se srovnatelným počtem obyvatel. Úspěšné finanční vedení obce potvrzuje i fakt, že iRatingové hodnocení se meziročně zlepšilo hned o dva stupně.

Obec Střítež se nachází v okresu Frýdek-Místek v Moravskoslezském kraji a patří do velikostní kategorie 1 000 – 1 999  obyvatel. V této velikostní kategorii je v Moravskoslezském kraji celkem 76 obcí, z nichž na stejně dobré hodnocení jako Střítež dosáhlo již pouze dalších 7.

Obec nemá žádný dluh a postupně navyšuje svoji hotovost na bankovních účtech. Toho dosahuje trvalým a vysokým přebytkem rozpočtu zejména díky nízkým běžným výdajům, které jsou podstatně nižší v porovnání s ostatním obcemi stejné velikostní kategorie. Takto získané prostředky, spolu s podporou investičních dotací z fondů EU, pak slouží jako jeden ze zdrojů financování investičních aktivit obce.

V roce 2015 byla více než polovina celkových výdajů použita na rozvoj obce v oblasti kultury. V dalších letech bylo v místní části Zálesí instalováno osvětlení, pořízeny měřiče rychlosti a opravena střecha na vodárně. V oblasti životního prostředí byl zateplen kulturní dům a vyměněn otopný systém. Obec také provedla výsadbu Aleje k rybníkům a pro občany pořídila kompostéry.

Nové Bránice

Obec Nové Bránice získala druhé nejvyšší ratingové hodnocení  „B+“ – Téměř bez rizika

Společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a.s. ohodnotila hospodaření obce Nové Bránice za rok 2017 druhým nejvyšším iRatingovým stupněm „B+“ a udělila obci čestný Certifikát. Stupeň „B+“ vypovídá o vynikající finanční stabilitě ekonomických ukazatelů, které převyšují ukazatele obcí se srovnatelným počtem obyvatel. Úspěšné finanční vedení obce dokumentuje i fakt, že iRatingové hodnocení se meziročně zlepšilo hned o dva stupně.

Obec Nové Bránice se nachází v okresu Brno-venkov v Jihomoravském kraji a patří do velikostní kategorie 500 – 999  obyvatel. V této velikostní kategorii je v Jihomoravském kraji celkem 182 obcí, z nichž na stejně dobré hodnocení jako Nové Bránice dosáhlo již pouze dalších 13.

V období 2014 – 2017 dosahovala obec velmi vysokých přebytků rozpočtu, z nichž postupně umořovala svůj dluh. Ten je nyní, v přepočtu na obyvatele, nižší než dluh ostatních obcí stejné velikostní kategorie. Přesto, že není vůbec závislá na investičních dotacích, investuje postupně do rozvoje a výše investic narůstá.

Litvínovice

Hospodaření Obce Litvínovice za rok 2017 bylo oceněno iRatingovým stupněm „B+“ Téměř bez rizika

Společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a.s. ohodnotila hospodaření Obce Litvínovice za rok 2017 druhým nejvyšším iRatingovým stupněm „B+“ a udělila obci čestný Certifikát. Stupeň „B+“ vypovídá o vynikající finanční stabilitě ekonomických ukazatelů, které převyšují ukazatele obcí se srovnatelným počtem obyvatel. O finanční stabilitě obce svědčí i fakt, že nadprůměrné hodnocení získává pravidelně již od roku 2014.

Obec Litvínovice se nachází v okresu České Budějovice v Jihočeském kraji a patří do velikostní kategorie 2 000 – 4 999  obyvatel. V této velikostní kategorii je v České republice celkem 422 obcí, z nichž na stejně dobré hodnocení jako Litvínovice dosáhlo pouze 42, v Jihočeském kraji pak 6 obcí.

Obec má velmi nízký dluh, jehož výši navíc již od roku 2012 postupně snižuje. V roce 2017 byla výše dluhu v přepočtu na obyvatele šestinásobně nižší než v ostatních obcích stejné velikostní kategorie. V porovnání s tím naopak roste objem hotovosti na bankovních účtech, jehož výše je v porovnání s ostatním obcemi téměř dvojnásobná.

Příčinou úspěšné kumulace likvidních prostředků jsou trvale vysoké přebytky běžného rozpočtu obce dosahované úsporami v běžných výdajích zejména za nákup materiálu a služeb. Nezanedbatelné jsou i nízké náklady za nákup vody, paliv a energie, které se od roku 2013 snižují a v porovnání s ostatními obcemi stejné velikostní kategorie jsou poloviční.

Právě tyto prostředky jsou pak stěžejním zdrojem financování rozvojových aktivit obce, jejíž investiční aktivita je nadprůměrná navzdory takřka nulovému objemu investičních dotací.

Lipůvka

Obec Lipůvka získala druhé nejvyšší ratingové hodnocení  „B+“ – Téměř bez rizika

Společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a.s. ohodnotila hospodaření obce Lipůvka za rok 2017 druhým nejvyšším iRatingovým stupněm „B+“ a udělila obci čestný Certifikát. Stupeň „B+“ vypovídá o vynikající finanční stabilitě ekonomických ukazatelů, které převyšují ukazatele obcí se srovnatelným počtem obyvatel. Dlouhodobě úspěšné finanční vedení obce potvrzuje i fakt, že iRatingové hodnocení je stabilní bez výkyvů a meziročně se zlepšilo o jeden stupeň.

Obec Lipůvka se nachází v okresu Blansko v Jihomoravském kraji a patří do velikostní kategorie 1 000 – 1 999  obyvatel. V této velikostní kategorii je v Jihomoravském kraji celkem 104 obcí, z nichž na stejně dobré hodnocení jako Lipůvka dosáhlo již pouze dalších 9.

Lipůvka nemá vůbec žádný dluh, své projekty určené pro rozvoj obce financuje z vlastních prostředků a v roce 2017 také za spoluúčasti investiční dotace z fondů EU. V průměru za období 2014 – 2017 však je obec méně závislá na investičních i neinvestičních dotacích než ostatní obce stejné velikostní kategorie. Z přebytku rozpočtu, který byl v letech 2016 a 2017 výrazně vyšší, přispívá také na provoz mateřské a základní školy. Přebytku rozpočtu dosahuje zejména díky redukci výdajů souvisejících s nákupem služeb a ostatními neinvestičními nákupy, které jsou téměř dvojnásobně nižší než u ostatních obcí stejné velikostní kategorie.

V roce 2017 proběhla větší investice do projektu Velkokapacitní požární cisterny pro JSDH Lipůvka.

Krumvíř

Obec Krumvíř získala druhé nejvyšší ratingové hodnocení  „B+“ – Téměř bez rizika

Společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a.s. ohodnotila hospodaření obce Krumvíř za rok 2017 druhým nejvyšším iRatingovým stupněm „B+“ a udělila obci čestný Certifikát. Stupeň „B+“ vypovídá o vynikající finanční stabilitě ekonomických ukazatelů, které převyšují ukazatele obcí se srovnatelným počtem obyvatel. Dlouhodobě úspěšné finanční vedení obce potvrzuje i fakt, že stejně dobré iRatingové hodnocení si udržuje již čtvrtý rok po sobě.

Obec Krumvíř se nachází v okresu Břeclav v Jihomoravském kraji a patří do velikostní kategorie 1 000 – 1 999  obyvatel. V této velikostní kategorii je v Jihomoravském kraji celkem 104 obcí, z nichž na stejně dobré hodnocení jako Krumvíř dosáhlo již pouze dalších 9.

Obec nemá žádný dluh a díky vysokým přebytkům rozpočtu v minulých letech kumuluje na svých bankovních účtech hotovost, která je v přepočtu na obyvatele téměř dvojnásobně vyšší v porovnání s ostatními obcemi stejné velikostní kategorie. Takto získané prostředky byly použity k vysokým investicím, zejména v roce 2017 a 2014, a to i za přispění investičních dotací.

Hradčany

Obec Hradčany zlepšila své ratingové hodnocení.

Společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a.s. ohodnotila hospodaření obce Hradčany za rok 2017 druhým nejvyšším iRatingovým stupněm „B+“ a udělila obci čestný Certifikát. Stupeň „B+“ vypovídá o vynikající finanční stabilitě ekonomických ukazatelů, které převyšují ukazatele obcí se srovnatelným počtem obyvatel. Dlouhodobě úspěšné finanční vedení obce potvrzuje také stabilní vývoj jejího ratingového hodnocení od roku 2014.

Obec Hradčany se nachází v okresu Brno – venkov v Jihomoravském kraji a patří do velikostní kategorie 500 – 999  obyvatel. V této velikostní kategorii je v Jihomoravském kraji celkem 182 obcí, z nichž na stejně dobré hodnocení jako obec Hradčany jich dosáhlo pouze 14.

Od roku 2012 nevykazuje obec žádný dluh a i po velkých investicích v roce 2014 a 2016 si zachovává přiměřený objem peněz na bankovních účtech, aby byla schopna včas uspokojit své krátkodobé závazky. Nadprůměrná investiční aktivita je financována jednak z rezerv minulých let a také za přispění dotací od státu i od kraje. Výše dotací je však ve srovnání s ostatními obcemi stejné velikostní kategorie podprůměrná.

V letech 2014 – 2016 investovala obec vysoké částky do pozemních komunikací a odvádění a čištění odpadních vod, v roce 2016 i do využití volného času dětí a mládeže.

Hostivice

Město Hostivice si šest let po sobě udržuje druhé nejvyšší ratingové hodnocení  „B+“ – Téměř bez rizika

Společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a.s. ohodnotila hospodaření města Hostivice za rok 2017 druhým nejvyšším iRatingovým stupněm „B+“ a udělila obci čestný Certifikát. Stupeň „B+“ vypovídá o vynikající finanční stabilitě ekonomických ukazatelů, které převyšují ukazatele obcí se srovnatelným počtem obyvatel. Dlouhodobě úspěšné finanční vedení potvrzuje i fakt, že stejný ratingový stupeň si obec drží již od roku 2013.

Město Hostivice se nachází v okresu Praha-západ ve Středočeském kraji a patří do velikostní kategorie 5 000 – 9 999  obyvatel. V této velikostní kategorii je v České republice celkem 144 obcí, z nichž na stejně dobré hodnocení jako Hostivice dosáhlo dalších 13, ve Středočeském kraji pak již pouze 3.

Hostivice postupně snižují svůj dluh, který je v přepočtu na obyvatele od roku 2016 nižší než dluh ostatních měst stejné velikostní kategorie. Díky trvalému každoročnímu přebytku rozpočtu kumulují na svých bankovních účtech likvidní prostředky, které pak slouží jako jeden ze zdrojů financování investičních aktivit města. Význačným rysem jeho hospodaření je nadprůměrná investiční aktivita – v letech 2014 a 2015 byla téměř polovina celkových výdajů použita na rozvoj. Investice jsou financovány z vlastních zdrojů s nízkým podílem dotací, jejichž význam jako zdroje financování postupně klesá.

Čížkov

Úspěšné finanční vedení obce Čížkov se promítá do vynikajícího ratingového hodnocení.

Společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a.s. ohodnotila hospodaření obce Čížkov za rok 2017 druhým nejvyšším iRatingovým stupněm „B+“ a udělila obci čestný Certifikát. Stupeň „B+“ vypovídá o vynikající finanční stabilitě ekonomických ukazatelů, které převyšují ukazatele obcí se srovnatelným počtem obyvatel. Dlouhodobě úspěšné finanční vedení obce potvrzuje také rostoucí trend jejího ratingového hodnocení od roku 2014.

Obec Čížkov se nachází v okresu Plzeň – jih v Plzeňském kraji a patří do velikostní kategorie 500 – 999  obyvatel. V této velikostní kategorii je v celé České republice celkem 1 374 obcí, z nichž na stejně dobré hodnocení jako obec Čížkov jich dosáhlo pouze 177.

Od roku 2012 nevykazuje obec žádný dluh. Objem peněz na jejích bankovních účtech však roste a  v přepočtu na obyvatele je téměř trojnásobný oproti ostatním obcím stejné velikostní kategorie. Tyto likvidní prostředky získává obec z každoročního přebytku obezřetného rozpočtového hospodaření a kumuluje pro budoucí investice do rozvoje.

Větší investiční aktivita započala v roce 2016 a ve vyšší míře pokračovala i v roce 2017 za přispění nižších dotací za státního rozpočtu a od kraje. Investice v těchto letech směřovaly především do obnovy a opravy obecního nemovitého majetku (budov), oprav místních komunikací, stávajících kanalizací, oprav a rozšiřování sítí obecních vodovodů, oprav stávajících lesních cest v obecních lesích, obnovu lesa a výsadbu nových lesních pozemků, vybavenosti strojového a vozového parku pro účely péče o obecní zeleň a veřejná prostranství, investice do oprav a Mateřské školy Čížkov, péče o pietní místa ve všech osmi částech obce a v neposlední řadě podpory spolkové, hlavně hasičské, činnosti na celém území obce.