Trnava

Obec Trnava prokazuje stabilní a velmi dobré finanční hospodaření.

Společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a.s. ohodnotila hospodaření obce Trnava za rok 2017 druhým nejvyšším iRatingovým stupněm „B+“ a udělila obci čestný Certifikát. Stupeň „B+“ vypovídá o vynikající finanční stabilitě ekonomických ukazatelů, které převyšují ukazatele obcí se srovnatelným počtem obyvatel. Dlouhodobě úspěšné finanční vedení obce potvrzuje i fakt, že ratingové hodnocení „B+“ získává již počtvrté za sebou, přičemž ještě v roce 2013 dosahovalo průměrné hodnoty „B-“.

Obec Trnava se nachází v okresu Zlín ve Zlínském kraji a patří do velikostní kategorie 1 000 – 1 999 obyvatel. V této velikostní kategorii je ve Zlínském kraji celkem 54 obcí, z nichž na stejně dobré hodnocení jako Trnava dosáhlo v roce 2017 pouze již jen dalších 8.

Od roku 2012 nevykazuje obec žádný dluh a díky vysokým přebytkům rozpočtu v letech 2014 – 2016 si vytvořila dostatečnou rezervu pro realizaci investičních akcí na rozvoj obce v roce 2017 i za přispění dotace. V roce 2017 vyčlenila na investice dokonce 62 % celkových výdajů. Největší investiční akce proběhly v roce 2017 v oblasti komunálních služeb a územního rozvoje, základního školství a pozemních komunikací. Konkrétně se jednalo o tyto projekty: Silnice III/4893 – třetí etapa výstavby chodníků, Trnava-oprava místní komunikace-Dolansko, Protipovodňová ochrana obce Trnava, Rekonstrukce mostu pod Horní točnou autobusu, Splašková kanalizace a ČOV.

Pstruží

Ratingové hodnocení obce Pstruží se zlepšuje.

Společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a.s. ohodnotila hospodaření obce Pstruží za rok 2017 druhým nejvyšším iRatingovým stupněm „B+“ a udělila obci čestný Certifikát. Stupeň „B+“ vypovídá o vynikající finanční stabilitě ekonomických ukazatelů, které převyšují ukazatele obcí se srovnatelným počtem obyvatel. Dlouhodobě úspěšné finanční vedení obce potvrzuje i fakt, že ratingové hodnocení „B+“ získává podruhé za sebou, přičemž ještě v roce 2012 dosahovalo podprůměrné hodnoty „C+“.

Obec Pstruží se nachází v okresu Frýdek – Místek v Moravskoslezském kraji a patří do velikostní kategorie 500 – 999  obyvatel. V této velikostní kategorii je v Moravskoslezském kraji celkem 75 obcí, z nichž na stejně dobré hodnocení jako Pstruží dosáhlo v roce 2017 pouze již jen dalších 6.

Od roku 2013 nevykazuje obec žádný dluh a trvale snižuje úroveň běžných výdajů, které jsou v porovnání s ostatními obcemi stejné velikostní kategorie poloviční.  Navzdory nižším příjmům než ostatní obce stejné velikostní kategorie tak dosahuje trvalých přebytků rozpočtu.

Díky přebytkům rozpočtu kumuluje na bankovních účtech hotovost, kterou používá k financování investic na rozvoj obce. Tyto investice realizuje bez přispění dotací a v období 2014 – 2017 na ně vyčlenila více než třetinu celkových výdajů. Největší investiční akce proběhly v létech 2015 a 2017 v oblasti pozemních komunikací.

Podolí

Obec Podolí – stabilní a velmi dobré finanční hospodaření.

Společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a.s. ohodnotila hospodaření obce Podolí za rok 2017 druhým nejvyšším iRatingovým stupněm „B+“ a udělila obci čestný Certifikát. Stupeň „B+“ vypovídá o vynikající finanční stabilitě ekonomických ukazatelů, které převyšují ukazatele obcí se srovnatelným počtem obyvatel. Dlouhodobě úspěšné finanční vedení obce potvrzuje i fakt, že ratingové hodnocení „B+“ získává v řadě již od roku 2012.

Obec Podolí se nachází v okresu Uherské Hradiště ve Zlínském kraji a patří do velikostní kategorie 500 – 999  obyvatel. V této velikostní kategorii je ve Zlínském kraji celkem 97 obcí, z nichž na stejně dobré hodnocení jako Podolí dosáhlo pouze již jen dalších 7.

Obec nevykazuje žádný dluh a díky vysokým přebytkům rozpočtu v létech 2016 a 2017 kumuluje na bankovních účtech hotovost, kterou chce zřejmě použít k financování budoucích investic. Za přispění dotace přijaté v roce 2015 byly realizovány investice do péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň a sběru a svozu odpadů.

Pasohlávky

Ratingové hodnocení obce Pasohlávky se každým rokem zlepšuje.

Společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a.s. ohodnotila hospodaření obce Pasohlávky za rok 2017 druhým nejvyšším iRatingovým stupněm „B+“ a udělila obci čestný Certifikát. Stupeň „B+“ vypovídá o vynikající finanční stabilitě ekonomických ukazatelů, které převyšují ukazatele obcí se srovnatelným počtem obyvatel. Dlouhodobě úspěšné finanční vedení obce potvrzují také rostoucí hodnoty jejího ratingového hodnocení od roku 2014.

Obec Pasohlávky se nachází v okresu Brno – venkov v Jihomoravském kraji a patří do velikostní kategorie 500 – 999  obyvatel. V této velikostní kategorii je v Jihomoravském kraji celkem 182 obcí, z nichž na stejně dobré hodnocení jako obec Pasohlávky jich dosáhlo pouze 14.

Celkové příjmy obce značně převyšují příjmy ostatních obcí stejné velikostní kategorie zejména díky příjmům plynoucím z provozování rekreačního střediska (poplatek za rekreační pobyt, daň z nemovitosti). Pozoruhodná je také výše příjmů z pronájmu pozemků a poskytování služeb. V roce 2015 a 2017 dosáhla obec vysokého přebytku rozpočtu a díky tomu disponuje poměrně vysokou hotovostí na bankovních účtech, jejíž výše v roce 2017 byla oproti ostatním obcím stejné velikostní kategorie trojnásobná. Její investiční činnost není závislá na dotacích a obec není od roku 2012 vůbec zadlužena.

Lhota

Obec Lhota již potřetí v řadě s druhým nejvyšším ratingovým hodnocením.

Společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a.s. ohodnotila hospodaření obce Lhota za rok 2017 druhým nejvyšším iRatingovým stupněm „B+“ a udělila obci čestný Certifikát. Stupeň „B+“ vypovídá o vynikající finanční stabilitě ekonomických ukazatelů, které převyšují ukazatele obcí se srovnatelným počtem obyvatel. Dlouhodobě úspěšné finanční vedení obce potvrzuje i fakt, že ratingové hodnocení „B+“ získala již potřetí za sebou.

Obec Lhota se nachází v okresu Zlín ve Zlínském kraji a patří do velikostní kategorie 500 – 999  obyvatel. V této velikostní kategorii je ve Zlínském kraji celkem 97 obcí, z nichž na stejně dobré hodnocení jako Lhota dosáhlo pouze již jen dalších 7.

Obec nevykazuje žádný dluh a objem hotovosti na bankovních účtech plynule narůstá. V roce 2016 byl v přepočtu na obyvatele a v porovnání s ostatními obcemi stejné velikostní kategorie téměř dvojnásobný, což má příznivý vliv na schopnost města splácet bez odkladů své krátkodobé závazky. Dosahuje trvale vysokých přebytků rozpočtu a takto kumulované prostředky využívá pro investování do rozvoje i s podporou dotací, které získala v roce 2015 a 2017.

Kralice na Hané

Městys Kralice na Hané dosahuje dlouhodobě vynikajícího ratingového hodnocení.

Společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a.s. ohodnotila hospodaření městysu Kralice na Hané za rok 2017 druhým nejvyšším iRatingovým stupněm „B+“ a udělila obci čestný Certifikát. Stupeň „B+“ vypovídá o vynikající finanční stabilitě ekonomických ukazatelů, které převyšují ukazatele obcí se srovnatelným počtem obyvatel. Dlouhodobě úspěšné finanční vedení potvrzuje i fakt, že stejný ratingový stupeň si obec drží již od roku 2013.

Městys Kralice na Hané se nachází v okresu Prostějov v Olomouckém kraji a patří do velikostní kategorie 1 000 – 1 999  obyvatel. V této velikostní kategorii je v Olomouckém kraji celkem 73 obcí, z nichž na stejně dobré hodnocení jako Městys Kralice na Hané dosáhla pouze již jen 1.

Od roku 2013 nevykazuje městys žádný dluh, přesto je význačným rysem jeho hospodaření nadprůměrná investiční aktivita – v roce 2017 byla polovina celkových výdajů použita na rozvoj. Investice jsou financovány z vlastních zdrojů s nízkým podílem dotací. Ty městys využívá, kromě roku 2015, v nižší míře než ostatní obce stejné velikostní kategorie.

Mezi největší investiční akce patří v roce 2016 rekonstrukce víceúčelového hřiště u mateřské školy a úprava čerpací stanice. V roce 2017 byla provedena výměna technologie kotelny v mateřské škole spolu s úpravou sociálního zařízení v základní škole a úprava dvorního traktu základní školy. Investice pokračují i v roce 2018 a mezi největší akce patří výstavby cyklostezky Kralice – Bedihošť, výstavba vstupních bytů na zámku, rekonstrukce hřbitovní zdi, rekonstrukce budovy úřadu (ordinace, SDH) a III. etapa realizace infrastruktury Na Výsluní.

Chyšky

Obec Chyšky prokazuje stabilní a velmi dobré finanční hospodaření.

Společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a.s. ohodnotila hospodaření obce Chyšky za rok 2017 druhým nejvyšším iRatingovým stupněm „B+“ a udělila obci čestný Certifikát. Stupeň „B+“ vypovídá o vynikající finanční stabilitě ekonomických ukazatelů, které převyšují ukazatele obcí se srovnatelným počtem obyvatel. Dlouhodobě úspěšné finanční vedení obce potvrzuje i fakt, že ratingové hodnocení „B+“ získává stabilně již od roku 2012, s výjimkou malého výkyvu v roce 2016.

Obec Chyšky se nachází v okresu Písek v Jihočeském kraji a patří do velikostní kategorie 1 000 – 1 999 obyvatel. V této velikostní kategorii je v Jihočeském kraji celkem 51 obcí, z nichž na stejně dobré hodnocení jako Chyšky dosáhly v roce 2017 pouze již jen další 3.

Ve srovnání s ostatními obcemi stejné velikostní kategorie vykazují Chyšky téměř nulové zadlužení, které navíc od roku 2012 plynule snižují. Aktivní investiční činnost do rozvoje obce zejména v roce 2015 a 2016 je financována z vlastních úspor bez přispění dotací. Ve zmíněných letech to umožnilo vyčlenit na investice z celkových výdajů 31 % v roce 2015 a dokonce 42 % v roce 2016. Největší investice směřovaly do následujících projektů:

V roce 2015

 • Výměna oken a dveří v KD Ratiboř – náklady 362.664 Kč z toho dotace z POV JčK 170.000Kč
 • Nákup části budovy KD Chyšky (restaurace) 2.330.000Kč z rozpočtu obce
 • Investiční příspěvek na vybavení kuchyně ZŠ Chyšky – náklady 402.642Kč
 • Nákup víceúčelového automobilu GAZ – náklady 714.700Kč z rozpočtu obce
 • Venkovní cvičební stroje (sportovní areál pro veřejnost) – náklady 139.400Kč z rozpočtu obce

V roce 2016

 • Výstavba chodníku v Chyškách (část I) – náklady 989.409Kč z toho dotace POV JčK 210.000Kč
 • Výměna veřejného osvětlení včetně rozvodů (část I) – náklady 3.359.494Kč z rozpočtu obce
 • Výměna vytápění ZŠ Chyšky – náklady 3.010.128Kč z rozpočtu obce
 • Dokončovací práce na výměně vytápění ZŠ Chyšky – náklady 218.145Kč z rozpočtu obce
 • Přípravné práce na výstavbu ČOV v Chyškách (projekt) – náklady 405.100Kč z rozpočtu obce
 • Oprava sociálního zařízení v MŠ Chyšky – náklady 288.152Kč z rozpočtu obce
 • Výměna oken a dveří v bytovém domu v Chyškách 192.770Kč z rozpočtu obce

V roce 2017

 • Přípravné práce na výstavbu ČOV v Chyškách (projekt) – náklady 538.830Kč z rozpočtu obce
 • Výměna veřejného osvětlení včetně rozvodů (část II) – náklady 1.252.372Kč z rozpočtu obce
 • Nákup hasičského auta T 815 – náklady 751.200Kč z rozpočtu obce
 • Výstavba chodníku v Chyškách (část II) – náklady 751.200Kč z rozpočtu obce
 • Oprava bytového domu v Hněvanicích – náklady 661.238Kč z toho dotace POV JčK 220.000Kč

Horní Domaslavice

Ratingové hodnocení obce Horní Domaslavice se zlepšuje.

Společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a.s. ohodnotila hospodaření obce Horní Domaslavice za rok 2017 druhým nejvyšším iRatingovým stupněm „B+“ a udělila obci čestný Certifikát. Stupeň „B+“ vypovídá o vynikající finanční stabilitě ekonomických ukazatelů, které převyšují ukazatele obcí se srovnatelným počtem obyvatel. Dlouhodobě úspěšné finanční vedení obce potvrzuje i fakt, že ratingové hodnocení „B+“ získává podruhé za sebou, přičemž ještě v roce 2014 dosahovalo průměrné hodnoty „B-“.

Obec Horní Domaslavice se nachází v okresu Frýdek – Místek v Moravskoslezském kraji a patří do velikostní kategorie 500 – 999  obyvatel. V této velikostní kategorii je v Moravskoslezském kraji celkem 75 obcí, z nichž na stejně dobré hodnocení jako Horní Domaslavice dosáhlo v roce 2017 pouze již jen dalších 6.

Od roku 2013 obec postupně snižuje svůj dluh, který je nyní zanedbatelný ve srovnání s průměrem ostatních obcí stejné velikostní kategorie. Dlouhodobě se také snižuje úroveň běžných výdajů, které dosahují pouhých dvou třetin úrovně ostatních obcí stejné velikostní kategorie. Navzdory nižším příjmům tak Horní Domaslavice dosahují od roku 2014 trvalých přebytků rozpočtu.

Díky přebytkům rozpočtu kumulují na bankovních účtech hotovost, kterou, za přispění dotací, používají k financování investic na rozvoj obce. Největší investiční akce proběhly v roce 2015 do kultury a 2017 v oblasti nebytového hospodářství.

Hamry nad Sázavou

Obec Hamry nad Sázavou získala již potřetí za sebou vynikající ratingové hodnocení.

Společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a.s. ohodnotila hospodaření obce Hamry nad Sázavou za rok 2017 druhým nejvyšším iRatingovým stupněm „B+“ a udělila obci čestný Certifikát. Stupeň „B+“ vypovídá o vynikající finanční stabilitě ekonomických ukazatelů, které převyšují ukazatele obcí se srovnatelným počtem obyvatel. O finanční stabilitě obce svědčí i fakt, že nadprůměrné hodnocení získala již potřetí za sebou.

Obec Hamry nad Sázavou se nachází v okresu Žďár nad Sázavou v Kraji Vysočina a patří do velikostní kategorie 1 000 – 1 999  obyvatel. V této velikostní kategorii je v Kraji Vysočina celkem 36 obcí, z nichž na stejně dobré hodnocení jako Hamry nad Sázavou dosáhly pouze již jen další 3.

Od roku 2015 nevykazuje obec žádný dluh a v porovnání s tím naopak již od roku 2012 postupně narůstá objem hotovosti na bankovních účtech, což má příznivý vliv na schopnost města splácet bez odkladů své krátkodobé závazky. Investiční činnost je v porovnání s obcemi stejné velikostní kategorie nadprůměrná – v roce 2014 činil dokonce podíl kapitálových výdajů na celkových
60 %.

Obec dosahuje trvale nižších příjmů i výdajů než ostatní obce stejné velikostní kategorie a kromě investiční dotace v roce 2015 získává prostředky pro investování z přebytku rozpočtu. Větší investice jsou potom rozloženy postupně do jednotlivých let: v roce 2014 do komunálních služeb a rozvoje, v roce 2015 do mateřské školy, v roce 2016 do silniční dopravy.

Benátky nad Jizerou

Ratingové hodnocení města Benátky nad Jizerou je dlouhodobě vynikající a stabilní.

Společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a.s. ohodnotila hospodaření města Benátky nad Jizerou za rok 2017 druhým nejvyšším iRatingovým stupněm „B+“ a udělila obci čestný Certifikát. Stupeň „B+“ vypovídá o vynikající finanční stabilitě ekonomických ukazatelů, které převyšují ukazatele obcí se srovnatelným počtem obyvatel. O dlouhodobé finanční stabilitě města svědčí i fakt, že od roku 2012 do roku 2016 bylo její ratingové hodnocení na nejvyšší možné úrovni „A“.

Město Benátky nad Jizerou se nachází v okresu Mladá Boleslav ve Středočeském kraji a patří do velikostní kategorie 5 000 – 9 999  obyvatel. V této velikostní kategorii je v České republice celkem 144 obcí, z nichž na stejně dobré hodnocení jako Benátky nad Jizerou dosáhlo pouze 13, ve Středočeském kraji pak už je 3 další obce.

Dle metodiky Ministerstva financí nemá město prakticky žádný dluh a v porovnání s tím naopak již od roku 2013 prudce roste objem hotovosti na bankovních účtech, jejíž výše v přepočtu na obyvatele byla v roce 2017 dvojnásobná v porovnání s ostatními městy stejné velikostní kategorie. Kumulace likvidních prostředků má svůj původ zejména v trvalém a vysokém přebytku rozpočtu počínaje rokem 2014.

Benátky nad Jizerou totiž dosahují podstatně vyšších daňových příjmů a nižších výdajů než ostatní města stejné velikostní kategorie. Převaha v daňových příjmech je způsobena vysokými poplatky za uložení odpadů, které jsou v přepočtu na obyvatele téměř čtyřicetinásobné než u ostatních měst stejné velikostní kategorie. Takto získané prostředky město investuje dále do rozvoje a výše jeho kapitálových výdajů je v porovnání s ostatními skutečně dominantní.

Vyšší investice než ve srovnatelných městech plynou shodně do služeb pro obyvatelstvo a do oblasti pozemních komunikací. V roce 2017 proběhla také větší investice do územního rozvoje. Shodným dílem realizovalo město v roce 2014 investici do péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň a protierozní a požární ochrany.