Obce loni hospodařily s rekordními příjmy i výdaji

Celkové investice obcí dosáhly 77 miliard a byly tak nejvyšší v historii ČR

Praha, 18. června 2019 – Hospodaření obcí bez započtení Prahy skončilo v roce 2018 po osmé v řadě v přebytku, tentokrát 1,6 miliardy korun. Šlo o nejnižší přebytek obecních rozpočtů od roku 2011. Obce zvýšily finanční rezervy na bankovních účtech na 125 miliard korun, což je  nejvyšší hodnota v historii. Dluh obcí se meziročně nezměnil a dosahoval necelých 47 miliard korun. Obce v uplynulém roce hospodařily s rekordně vysokými příjmy v celkové výši 242 miliard korun a jejich výdaje dosahovaly rovněž rekordních 241 miliard korun. Celkem 442 obcí dosáhlo v souhrnném ekonomickém ukazateli iRating společnosti CRIF nejvyššího ratingového stupně „A“. Naopak 94 obcí obdrželo nejhorší ratingové hodnocení „C-“. Vyplývá to z analýzy společnosti CRIF – Czech Credit Bureau provedené z dat portálu www.informaceoobcich.cz, který obsahuje souhrnné informace o hospodaření obcí.

Continue reading “Obce loni hospodařily s rekordními příjmy i výdaji”

Středočeské obce hospodaří nejlépe v republice

Příkladem jsou Jesenice, Benátky nad Jizerou, Hostivice či Votice

Praha, 2. října 2018 – Obce ve Středočeském kraji hospodařily v předvolebním roce 2017 nejlépe ze všech obcí v České republice, a to přesto, že jejich příjmy byly nižší než činil průměr za celou Českou republiku. V souhrnném hodnocení obcí iRating, který na základě desítek finančních i nefinančních ukazatelů posuzuje jejich ekonomickou kondici, dosáhly průměrného výsledku 3,39 bodu, což je o 14 % lepší výsledek, než činí republikový průměr (3,93 bodu). Téměř polovina obcí Středočeského kraje získala jeden ze tří iRatingových stupňů svědčících o jejich výborné ekonomické kondici. Pouze necelá desetina se potom ocitla v pásmu indikujícícm špatnou ekonomickou situaci.  Vyplývá to z analýzy společnosti CRIF – Czech Credit Bureau provedené z dat portálu www.informaceoobcich.cz obsahujícího údaje o hospodaření obcí. Continue reading “Středočeské obce hospodaří nejlépe v republice”

Obce v Olomouckém kraji hospodaří nejhůře ze všech krajů České republiky

Velmi dobře hospodaří čtvrtina obcí kraje, třetina obcí hospodaří naopak špatně.

Praha, 2. října 2018 – Obce v Olomouckém kraji hospodařily v předvolebním roce 2017 v průměru nejhůře ze všech krajů České republiky. V souhrnném hodnocení obcí iRating, který na základě desítek finančních i nefinančních ukazatelů posuzuje jejich ekonomickou kondici, dosáhly průměrného výsledku 4,54 bodu, což je o 16 % horší výsledek než činí republikový průměr (3,93 bodu). Čtvrtina obcí kraje získala jeden ze tří iRatingových stupňů svědčících o jejich výborné ekonomické kondici. Průměrně hospodařily 4 z 10 obcí Olomouckého kraje a naopak téměř třetina se ocitla v pásmu indikujícícm špatnou ekonomickou situaci.  Vyplývá to z analýzy společnosti CRIF ‑ Czech Credit Bureau provedené z dat portálu www.informaceoobcich.cz obsahujícího údaje o hospodaření obcí. Continue reading “Obce v Olomouckém kraji hospodaří nejhůře ze všech krajů České republiky”

Obce Plzeňského kraje hospodařily v uplynulém roce lépe než obce v polovině krajů ČR

Výborně hospodařily například Nýřany, Čížkov či Losiná

Praha, 2. října 2018 – Obce v Plzeňském kraji hospodařily v předvolebním roce 2017 lépe než obce v polovině krajů České republiky. V souhrnném hodnocení obcí iRating, který na základě desítek finančních i nefinančních ukazatelů posuzuje jejich ekonomickou kondici, dosáhly průměrného výsledku 4,04 bodu, což je mírně pod republikovým průměrem, který činí 3,93 bodu. Umístily se tak na pomyslném 7. místě. Průměrného výsledku dosáhly obce v kraji přesto, že jejich příjmy byly vůbec nejvyšší ze všech krajů ČR. Více než třetina obcí kraje získala jeden ze tří iRatingových stupňů svědčících o jejich výborné ekonomické kondici. Průměrně hospodařila necelá polovina obcí v kraji a necelá pětina se ocitla v pásmu indikujícícm špatnou ekonomickou situaci.  Vyplývá to z analýzy společnosti CRIF ‑ Czech Credit Bureau provedené z dat portálu www.informaceoobcich.cz obsahujícího údaje o hospodaření obcí. Continue reading “Obce Plzeňského kraje hospodařily v uplynulém roce lépe než obce v polovině krajů ČR”

Obce na Zlínsku hospodaří nejlépe z celé Moravy

V rámci ČR je jejich hospodaření mírně podprůměrné

Praha, 2. října 2018 – Obce ve Zlínském kraji hospodařily v předvolebním roce 2017 ve srovnání s ostatními kraji v České republice podprůměrně. V souhrnném hodnocení obcí iRating, který na základě desítek finančních i nefinančních ukazatelů posuzuje jejich ekonomickou kondici, dosáhly průměrného výsledku 4,18 bodu, což je o 6 % horší výsledek, než činí republikový průměr (3,93 bodu). Umístily se tak na pomyslném 9. místě, nejlépe ze všech krajů na Moravě a ve Slezsku. Čtvrtina obcí Zlínského kraje získala jeden ze tří iRatingových stupňů svědčících o jejich výborné ekonomické kondici. Průměrně hospodařilo 58 % obcí v kraji a 17 % se potom ocitlo v pásmu indikujícícm špatnou ekonomickou situaci.  Vyplývá to z analýzy společnosti CRIF – Czech Credit Bureau provedené z dat portálu www.informaceoobcich.cz obsahujícího údaje o hospodaření obcí. Continue reading “Obce na Zlínsku hospodaří nejlépe z celé Moravy”

Obce na Vysočině hospodaří téměř nejlépe ze všech obcí v České republice

Mezi obce s výborným hospodařením patří třeba Hamry nad Sázavou

Praha, 2. října 2018 – Obce na Vysočině hospodařily v předvolebním roce 2017 téměř nejlépe ze všech obcí v České republice. Lépe hospodařily už pouze obce ve Středočeském kraji. V souhrnném hodnocení obcí iRating, který na základě desítek finančních i nefinančních ukazatelů posuzuje jejich ekonomickou kondici, dosáhly průměrného výsledku 3,62, což je o téměř desetinu lepší výsledek než činí průměr za celou Českou republiku (3,93). Téměř polovina obcí kraje získala jeden ze tří iRatingových stupňů svědčících o jejich výborné ekonomické kondici. Průměrně hospodařilo 40 % obcí kraje a pouze 14 % obcí se potom ocitlo v pásmu indikujícícm špatnou ekonomickou situaci.  Vyplývá to z analýzy společnosti CRIF – Czech Credit Bureau provedené z dat portálu www.informaceoobcich.cz obsahujícího údaje o hospodaření obcí. Continue reading “Obce na Vysočině hospodaří téměř nejlépe ze všech obcí v České republice”

Obce na Ústecku hospodaří téměř nejhůře z celé republiky

Necelá třetina obcí v kraji hospodaří rizikově

Praha, 2. října 2018 – Obce v Ústeckém kraji hospodařily v předvolebním roce 2017 téměř nejhůře ze všech krajů, a to přesto, že měly v průměru druhý nejnižší dluh na obyvatele. V souhrnném hodnocení obcí iRating, který na základě desítek finančních i nefinančních ukazatelů posuzuje jejich ekonomickou kondici, dosáhly průměrného výsledku 4,47 bodu, což je prakticky je oproti celorepublikovému průměru (3,93 bodu) o 14 % horší výsledek. Umístily se tak na pomyslném předposledním místě před obcemi Olomouckého kraje. Čtvrtina obcí kraje získala jeden ze tří iRatingových stupňů svědčících o jejich výborné ekonomické kondici. Průměrně hospodařilo 46 % obcí a 29 % se potom ocitlo v pásmu indikujícícm špatnou ekonomickou situaci.  Vyplývá to z analýzy společnosti CRIF – Czech Credit Bureau provedené z dat portálu www.informaceoobcich.cz obsahujícího údaje o hospodaření obcí.  Continue reading “Obce na Ústecku hospodaří téměř nejhůře z celé republiky”

Obce Pardubického kraje hospodaří lépe než obce ve většině zbývajících krajů v České republice

Příkladem výborně hospodařící obce je městys Kunvald v okrese Ústí nad Orlicí

Praha, 2. října 2018 – Obce v Pardubickém kraji hospodařily v předvolebním roce 2017 v průměru lépe než obce ve většině ostatních krajů České republiky, a to přesto, že jejich příjmy byly nižší než činil průměr za celou Českou republiku. V souhrnném hodnocení obcí iRating, který na základě desítek finančních i nefinančních ukazatelů posuzuje jejich ekonomickou kondici, dosáhly průměrného výsledku 3,86 bodu, zatímco republikový průměr činí 3,93 bodu. Umístily se tak na pomyslném čtvrtém místě. 38 % obcí kraje získalo jeden ze tří iRatingových stupňů svědčících o jejich výborné ekonomické kondici. Průměrně hospodařilo 46 % obcí v kraji a 17 % se ocitlo v pásmu indikujícícm špatnou ekonomickou situaci.  Vyplývá to z analýzy společnosti CRIF ‑ Czech Credit Bureau provedené z dat portálu www.informaceoobcich.cz obsahujícího údaje o hospodaření obcí. Continue reading “Obce Pardubického kraje hospodaří lépe než obce ve většině zbývajících krajů v České republice”

Obce Libereckého kraje hospodaří v rámci celé ČR průměrně, přestože mají podprůměrné příjmy

Obecní dluh v přepočtu na obyvatele je nejvyšší ze všech krajů

Praha, 2. října 2018 – Obce v Libereckém kraji hospodařily v předvolebním roce 2017 průměrně, a to přesto, že měly oprotí obcím většiny ostatních krajů nižší příjmy. V souhrnném hodnocení obcí iRating, který na základě desítek finančních i nefinančních ukazatelů posuzuje jejich ekonomickou kondici, dosáhly průměrného výsledku 3,95 bodu, což je prakticky stejně jako celorepublikový průměr (3,93 bodu). Umístily se tak na pomyslném šestém místě. Necelá třetina obcí kraje získala jeden ze tří iRatingových stupňů svědčících o jejich výborné ekonomické kondici. Průměrně hospodařilo 6 z 10 obcí a pouze desetina se potom ocitla v pásmu indikujícícm špatnou ekonomickou situaci.  Vyplývá to z analýzy společnosti CRIF – Czech Credit Bureau provedené z dat portálu www.informaceoobcich.cz obsahujícího údaje o hospodaření obcí. Continue reading “Obce Libereckého kraje hospodaří v rámci celé ČR průměrně, přestože mají podprůměrné příjmy”

Jihomoravské obce hospodaří v průměru hůře než obce ve většině ostatních krajů České republiky

Výborně či velmi dobře hospodaří čtvrtina obcí kraje

Praha, 2. října 2018 – Obce v Jihomoravském kraji hospodařily v předvolebním roce 2017 hůře než obce ve většině ostatních krajů, a to přesto, že jejich příjmy byly v rámci krajů naopak jedny z nejvyšších. V souhrnném hodnocení obcí iRating, který na základě desítek finančních i nefinančních ukazatelů posuzuje jejich ekonomickou kondici, dosáhly průměrného výsledku 4,39 bodu, což je o 12 % horší výsledek, než činí republikový průměr (3,93 bodu). Umístily se tak na pomyslném 10. místě. Čtvrtina obcí Jihomoravského kraje získala jeden ze tří iRatingových stupňů svědčících o jejich výborné ekonomické kondici. Průměrně hospodařila více než polovina obcí v kraji a pětina se potom ocitla v pásmu indikujícícm špatnou ekonomickou situaci.  Vyplývá to z analýzy společnosti CRIF – Czech Credit Bureau provedené z dat portálu www.informaceoobcich.cz obsahujícího údaje o hospodaření obcí. Continue reading “Jihomoravské obce hospodaří v průměru hůře než obce ve většině ostatních krajů České republiky”