CRIF: Malé obce v loňském roce šetřily na svém rozvoji

Hospodaření obcí do 199 obyvatel skončilo v roce 2022 přebytkem 919 milionů korun. Oproti předchozímu roku se přebytek zvýšil o 82 milionů, tedy o 10 %, přičemž celkový přebytek obcí (bez Prahy) se meziročně snížil o 43 %. Malé obce hospodařily s příjmy 6,76 miliardy...

Obce v době propadu příjmů v důsledku koronavirové krize

Poslední údaje o rozpočtovém hospodaření v roce 2020 ukazují, že obce jako celek udržely výdaje pod úrovní příjmů, vykázaly tudíž přebytek, i když nižší než ve stejném období roku 2019. O to, že se příjmy obcí meziročně zvedly, i když jen o 2 %, se „zasloužily“...