iRating

Dobrý výsledek kreditního ratingu obce je extrémně užitečným nástrojem propagace správně nastaveného trendu rozpočtového a finančního hospodaření nebo změny k lepšímu.

Posiluje pozici obce při vyjednávání s obchodními partnery a veřejnosti sděluje, že poskytované služby jsou financovány bezpečným způsobem.

Z přiložené analýzy finančních ukazatelů pak mohou vycházet odborní pracovníci úřadu při posuzování variant financování investičních projektů nebo při úvahách nad preventivními opatřeními a úpravami při sestavování rozpočtového výhledu.

Certifikát Komentář Tisková zpráva Ratingový stupeň
 nástroj pro prezentaci obce na veřejnosti, při osobních jednáních, na webových stránkách, v obecním zpravodaji nebo v médiích  porovnání a trend vývoje rozpočtových a finančních ukazatelů pro pracovníky ekonomického oddělení  oznámení o dobrém iRatingovém hodnocení prostřednictvím distribučních kanálů regionálního i celostátního tisku syntéza rozpočtových a finančních ukazatelů obce do jedné známky porovnatelné s hodnocením ostatních obcí A, B+, B, B-, C+, C, C-

Propagace dobrého jména obce

  • Návrh textu tiskové zprávy pro média
  • Doporučení textu citace zástupce Vaší obce do tiskové zprávy
  • Zajištění distribuce výsledné tiskové zprávy médiím
  • Umístění dané tiskové zprávy na www.informaceobcich.cz

Příklad znění tiskové zprávy:

Hospodaření obce ……… za rok ……… bylo oceněno iRatingovým stupněm „A“

Společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a.s. aktuálně ohodnotila hospodaření obce ……….. za rok …….. nejvyšším iRatingovým stupněm „A“ a udělila obci čestný Certifikát. Stupeň „A“ prokazuje vynikající finanční stabilitu ekonomických ukazatelů, v nichž obec velmi výrazně převyšuje rámec obcí se srovnatelným počtem obyvatel. Podle analýz společnosti CRIF Czech Credit Bureau, a.s. poskytují navíc okolní prostředí a ekonomické podmínky regionu obci velmi dobré podmínky jejího dalšího rozvoje.

Obec …………………. se nachází v okrese ……………….. ve …………. kraji a patří do kategorie ……………. obyvatel. Z celkového počtu ………….. obcí stejné kategorie v okresu ………… dosáhly hodnocení iRatingovým stupněm „A“ pouze …. obce a v celém Středočeském kraji pak pouze ……….. obcí.

Hodnocení vychází z rozpočtových a účetních výkazů obce, vybraných dat Českého statistického úřadu a z dalších nefinančních ukazatelů, jako například míra nezaměstnanosti v okresu, podnikatelská aktivita v okresu, průměrný příjem v kraji a další. Reflektuje celkový vývoj ukazatelů za poslední tři roky a společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a.s. ho zpracovává každoročně pro všechny obce již od roku 2002.

„Odborné hodnocení hospodaření naší obce službou iRating  je pro nás ideální zpětnou vazbou, která nám umožnila nezávisle vyhodnotit dosavadní hospodaření, sdělil starosta obce…… .  Zároveň vedení naší obce získalo potřebné informace o tom, jak na základě získaného ratingového hodnocení vhodně přizpůsobit další kroky v našem hospodaření“, dodal starosta……. .