Losiná

Obec Losiná je jedinou obcí v okresu Plzeň-město s nejlepším iRatingovým hodnocením „A“ za rok 2015

Společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a.s. ohodnotila hospodaření Obce Losiná za rok 2015 nejvyšším iRatingovým stupněm „A“ a udělila obci čestný Certifikát. Stupeň „A“ vypovídá o vynikající finanční stabilitě ekonomických ukazatelů, které velmi výrazně převyšují ukazatele obcí se srovnatelným počtem obyvatel. Podle analýz společnosti CRIF Czech Credit Bureau, a.s. navíc okolní prostředí i ekonomické podmínky regionu dávají velmi dobré předpoklady dalšího rozvoje.

Obec Losiná se nachází v okresu Plzeň-město v Plzeňském kraji a patří do kategorie 1 000 – 1 999 obyvatel. Z celkového počtu 15 obcí v okresu Plzeň-město je jedinou obcí s nejlepším hodnocením „A“.

Hodnocení vychází z rozpočtových a účetních výkazů všech obcí ČR, vybraných dat Českého statistického úřadu a z dalších nefinančních ukazatelů, jako například míra nezaměstnanosti v okresu, podnikatelská aktivita v okresu, průměrná mzda v kraji a další. Reflektuje celkový vývoj ukazatelů za poslední tři roky a společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a.s. ho zpracovává každoročně pro všechny obce již od roku 2002.


Kontakt: Miloš Černý, starosta
Email: starosta@losina.cz