Úvod

Pomáháme obcím
efektivně hospodařit

 

Hospodaření obcí v roce 2016


Obce loni hospodařily s přebytkem 27 miliard korun, za rekordním přebytkem stojí výrazný pokles investic

 Objednávejte Rating za rok 2017


Využijte příležitosti a objednejte si ratingové hodnocení vaší obce za rok 2017 již dnes.

  • ratingový Certifikát za rok 2017
  • ratingovou zprávu
  • pomoc při propagaci úspěšného finančního hospodaření vaší obce v médiích

NAŠE SLUŽBY

iRating

Propagace správného trendu finančního vedení obce

Srovnávací ekonomická analýza

Silné a slabé stránky hospodaření ve světle ukazatelů ostatních obcí České republiky

Analýza podnikatelského prostředí

Efektivita společností s majetkovou účastí obce, rizika spojená s obchodními partnery, monitoring dodavatelů zakázek

Konzultace

Odborná podpora při orientaci v rozpočtové a finanční problematice hospodaření obcí

Články

Příbram hospodařila v posledních letech s dobrými výsledky. V souhrnu za poslední čtyři roky vykázala přebytek ve výši 163 milionu Kč,...
VÍCE
Je to již počtvrté v řadě, kdy bylo hospodaření obce Hradčovice oceněno nejlepším možným iRatingovým stupněm „A“. Tohoto nejvyššího hodnocení dosáhla obec...
VÍCE

Aktuálně hodnocené obce

iRatingové hodnocení hospodaření Obce Sadov za rok 2015 se meziročně zlepšilo o dva stupně. Společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a.s....
VÍCE
Hospodaření Obce Brumovice za rok 2015 bylo oceněno iRatingovým stupněm „B+“ Společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a.s. aktuálně ohodnotila hospodaření...
VÍCE