Úvod

Pomáháme obcím
efektivně hospodařit

 

Hospodaření obcí v roce 2016


Obce loni hospodařily s přebytkem 27 miliard korun, za rekordním přebytkem stojí výrazný pokles investic

 

Hospodaření obcí v roce 2016


Obce loni hospodařily s přebytkem 27 miliard korun, za rekordním přebytkem stojí výrazný pokles investic

NAŠE SLUŽBY

iRating

Propagace správného trendu finančního vedení obce

Srovnávací ekonomická analýza

Silné a slabé stránky hospodaření ve světle ukazatelů ostatních obcí České republiky

Analýza podnikatelského prostředí

Efektivita společností s majetkovou účastí obce, rizika spojená s obchodními partnery, monitoring dodavatelů zakázek

Konzultace

Odborná podpora při orientaci v rozpočtové a finanční problematice hospodaření obcí

Články

Je to již počtvrté v řadě, kdy bylo hospodaření obce Hradčovice oceněno nejlepším možným iRatingovým stupněm „A“. Tohoto nejvyššího hodnocení dosáhla obec...
VÍCE
Město Jindřichův Hradec využilo nabídku firmy CRIF — Czech Credit Bureau, a. s. na vypracování srovnávací ekonomické analýzy města Jindřichův Hradec...
VÍCE

Aktuálně hodnocené obce

iRatingové hodnocení hospodaření Obce Sadov za rok 2015 se meziročně zlepšilo o dva stupně. Společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a.s....
VÍCE
Hospodaření Obce Brumovice za rok 2015 bylo oceněno iRatingovým stupněm „B+“ Společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a.s. aktuálně ohodnotila hospodaření...
VÍCE